ROMERNAS HISTORIA

Baltikum


(Estland, Lettland, Litauen)
Romer finns i samtliga tre baltiska länder. Kunskapen och informationen om dem är påfallande litet. För cirka tio år sedan fanns det i Estland ungefär 1500 bosatta romer. I Lettland var siffran betydligt högre. Den officiella siffran var 7995, medan den inofficiella var uppemot 20 000. I Litauen fanns det cirka 4000 romer. Situationen för romer i de baltiska länderna skiljer sig inte nämnvärt från de övriga europeiska länderna. Diskriminering och marginalisering är ett påtagligt faktum.

Romer i de baltiska länderna, var hårt ansatta under andra världskriget. Mellan 1941 och 1943 blev cirka 90 procent av den romska befolkningen i Estland lemlästade. Cirka hälften av den romska befolkningen i Lettland gick samma öde till mötes. Man tror även att majoriteten av Litauens romska befolkning blev skjutna. Många blev även skickade till tyska koncentrationsläger.


Lyssna på texten om Baltikum
Text om Baltikum