ROMERNAS HISTORIA

Bulgarien

I Bulgarien beräknar det finnas mellan 700 000- 800 000 romer, dock är inte alla romer öppna med sin etniska identitet. Många av romerna är arbetslösa och fattigdomsnivån är hög. Detta är någonting som påverkat den romska minoriteten väldigt mycket. I landet finns romska bosättningar i de större städerna, där beräknas cirka 600 000 av landets romer bo. Dessa har gradvis utvecklats till informella bosättningar. Även i den bulgariska landsbygden bor många romer. Där bor de ofta i små isolerade byar som är belägna långt ifrån det bulgariska samhället. Enligt en undersökning gjord av International Centre for Minority Studies, så bodde 48 procent av landets romer i början av 90-talet på landsbygden.

Under de senaste tio åren har arbetslösheten bland romer systematiskt ökat och är högre än för etniska bulgarer. Under 2001, bestod 31.1 procent av det totala antalet arbetslösa i Bulgarien av personer med romskt ursprung.


Lyssna på texten om Bulgarien
Text om Bulgarien