ROMERNAS HISTORIA

England

I England består romerna av flera olika subgrupper. När det talas om de traditionella grupperna så hänvisar man till irländska resande, skotska resande (Nachins), weliska gypsies (Kale) och engelska gypsies (Romanichals). Irländska resande bor främst i norra Irland och England. Det finns även andra traditionella resandegrupper, här inkluderas de som arbetar inom olika nöjesfält samt på cirkus. Ett annat kännetecken för dessa grupper är att vissa av dem fortfarande lever i en ambulerande tillvaro. I England finns det uppskattningsvis 90 000 – 120 000 resande och romer/gypsies. Cirka 200 000 av romerna, (oavsett subgrupp) har idag permanent boende.

De traditionella yrken som romer och resande har arbetat med i England har bestått av bland annat säsongsarbete på olika gårdar, arbete med hästar, underhållare, bilhandlare samt arbete med olika metaller.

Det finns uppgifter om att det fanns irländska resande i England redan från 1200-talet. Inställningen mot dem härsknade under 1500-talet och specifika lagar upprättades. De första romerna finns registrerade från 1505, men det är dock möjligt att de fanns i landet redan innan. Inställningen mot dem var inte nådig, 1530 beordrades de att lämna landet, om de inte gjorde det skulle deras egendomar bli förstörda. Denna lag ändrades 1554 och de fick stanna i landet på ett villkor, att de gav upp sin nomadiska livsstil. Om de vägrade, så skulle de köras ut från landet.

Det uppskattas att ungefär en tredjedel av alla de resande och romer som finns i England bland annat bor på olika obehöriga campingplatser. Många gånger är campingplatserna så undermåligt skötta att det resulterar i en dålig hälsa för de människor som tvingas leva där. Enligt British Medical Association, så har de resande och romerna den lägsta medellivslängden och högsta barndödligheten i hela Storbritannien. Den låga utbildningsnivån och den höga analfabetismen är en bidragande orsak till att många av de resande och romska barnen inte fullföljer sin skolgång.


Lyssna på texten om England
Del 1 Text om England del 1
Del 2 Text om England del 2