ROMERNAS HISTORIA

Frankrike

Frankrike består av en mångfald av olika romska grupper, bland annat kal- derash, lovara, xoraxane, boyach och tjurara. Det finns även många som till- hör gruppen sinti som är den grupp som befunnit sig längst i landet. Grup- pen kallas vanligtvis för ”manouches” i landet.

Cirka 400 000 av landets romer bor i fungerande hushåll och lever inte en ambulerande tillvaro. Frankrike har under de senaste åren uppmärksam- mats medialt gällande landets behandling mot romer. Många av dem är romer från Rumänien och Bulgarien och bor ofta i urbana läger. Franska myndigheter har vid ett flertal tillfällen stängt ned dessa läger. Under 2009 skickades mer än 10 000 romer tillbaka till Rumänien och Bulgarien.Lyssna på texten om Frankrike
Text om Frankrike