ROMERNAS HISTORIA

Grekland

Det görs ingen specifik registrering på den romska gruppen i Grekland. Detta gör att det är svårt att säga hur många romer som finns i landet, men uppskattningsvis sägs det att det finns ca 250 000 – 300 000 romer i landet.

I Grekland anses inte gruppen utgöra en minoritet utan en socialt utsatt grupp. Ofta präglar gruppens tillvaro av låg levnadsstandard, omfattande hälsoproblem samt blir gruppen diskriminerad både på bostads- och arbetsmarknaden. År 2002 upprättades en sjuårsplan där avsikten var att förbättra romers situation. Totalt avsattes 308 miljoner euro (65 procent finansierad av EU). Pengarna skulle avsättas för bostäder, bättre tillgång till utbildning, hälsovård, arbete samt kultur. Detta var en välkomnad insats. Flera människorättsorganisationer understyrker att det fortfarande är en bra bit kvar innan romer får åtnjuta samma rättigheter som landets övriga befolkning.

Europadomstolen har vid upprepade tillfällen dömt Grekland för dess behandling mot romer. Ett exempel på detta är en romsk kvinna som ansåg att hennes anklagelser om polisvåld inte hade blivit utrett på ett rättvist sätt och att detta hade berott på hennes romska tillhörighet. Den grekiska staten dömdes att betala 21 000 euro till kvinnan.


Lyssna på texten om Grekland
Text om Grekland