ROMERNAS HISTORIA

Italien

I landet bor cirka 140 000 – 160 000 romer. Drygt hälften av dem är italienska medborgare, resterande består bl. a av medborgare från andra EU-länder. Många av romerna migrerade under 90-talet i samband med kriget i forna Jugoslavien.

En stor del av romerna i Italien lever i läger. Ofta ligger lägren i städernas utkant och saknar ofta vatten, sophämtning och elektricitet. Invånarna blir ofta bemötta fientligt och fördomsfullt. Trots den prekära situationen för romer i landet, har italienska myndigheter inte vidtagit åtgärder för att bli kvitt med exempelvis diskrimineringen eller garantera att romer har tillgång till lämpliga bostäder. Romers fundamentala rättigheter begränsas fortfarande och detta motiveras med att det sker på grund av ”säkerhetsskäl”.


Lyssna på texten om Italien
Text om Italien