ROMERNAS HISTORIA

Kroatien

Romer är en etnisk grupp i Kroatien och har befunnit sig i landet i över 600 år. För cirka 10 år sedan, var mer än hälften av landets romer bosatta i staden Zagreb. Det finns inga exakta siffror på hur många romer som finns i landet, men vissa säger att populationen uppgår till cirka 60 000 romer. Romer omnämns för fösta gången i skrift redan 1362 i republiken av Ragusa. Tio år senare omnämns de i staden Zagreb, där arbetade de som köpmän, skräddare och slaktare.

Under medeltiden var romerna välintegrerade i vissa delar av landet och levde sida vid sida med andra grupper i landet. Men under 1700-talet härskande attityden mot gruppen och i vissa delar av landet var de tvungna att anpassa sig efter majoritetsbefolkningens kläder och språk. De blev även begränsade att utöva sina traditionella yrkeskunskaper.

Slaveriet avskaffades i Rumänien 1855. Många av romerna i dagens Kroatien är ättlingar till de som immigrerade till Kroatien från Rumänien under 1900-talet.


Lyssna på texten om Kroatien
Text om Kroatien