ROMERNAS HISTORIA

Makedonien

Romer är en etnisk grupp i Makedonien. Enligt en folkräkning som gjordes 2002, så fanns det cirka 50 000 romer i landet. Andra källor menar på att det finns mellan 80 000 och 260 000 romer i landet, alltså mellan 4 till 12 % av landets totala befolkning.

I landet finns kommunen Sutka som är den enda kommunen i världen där majoriteten av befolkningen är romer och romanes är ett officiellt språk. Kommunens borgmästare är även själv rom.

Som i många andra länder i Europa, blir många romer utsatta för diskriminering och förtryck i landet. I Makedonien finns det goda exempel på romer som har höga positioner i samhället. En av landets ministrar är rom.


Lyssna på texten om Makedonien
Text om Makedonien