ROMERNAS HISTORIA

Norge

I Norge finns det olika romska grupper, men den grupp som har längst historia i landet är det så kallade ”romanifolket” eller ”resande”. De har en 500-årig historia i landet. Dock är ursprunget omstritt, vissa hävdar att de har ett direkt släktskap med romer medan andra menar på att de inte alls har det. Det går inte att säga exakt hur många som tillhör romanifolket, men vissa uppgifter menar på att det finns cirka 10 000. Det finns även en stor grupp av romer som kom till landet i slutet av 1900-talet.

Det finns likheter mellan romanifolket och exempelvis brittiska romer som brukar kallas för romanichals eller med tyska sini. Forskning visar på att de första ”resande” eller ”romanifolket”, kom till Skandinavien under 1600-talet. Några av dem deporterades från Storbritannien till Norge, men många kom även från Danmark.


Lyssna på texten om Norge
Text om Norge