ROMERNAS HISTORIA

Polen

Enligt lagen om nationella och etniska minoriteter och regionala språk, erkänner Polen flera minoriteter som bor på dess territorium. En av dessa minoritetsgruppen är romer. Enligt en beräkning som gjordes 2002, så uppgavs cirka 13 000 personer tillhöra den romska minoriteten, dock beräknar andra att den egenliga siffran ligger på närmare 30 000 – 35 000 romer. Dock är det viktigt att ha i åtanke att alla inte är öppna med sin romska identitet och att det finns ett stort mörkertal.

Romer i Polen är långt ifrån en enhetlig grupp. När man refererar till gruppen i landet pratar man ofta om fyra olika grupper; polska romer, bergitka romer, khelderari och lovari.

Romers situation i Polen skiljer sig inte avsevärt från andra europeiska länder. Fattigdom, arbetslöshet, tillgång till undermåliga bostäder samt bristande tillgång till utbildning och sjukvård är en verklighet många av landets romer tvingats bevittna. Även rasism och diskriminering är en vardag.


Lyssna på texten om Polen
Text om Polen