ROMERNAS HISTORIA

Portugal

De första nedtecknade skrifterna om romer i Portugal finns från början av 1500-talet. Dessa skrifter vittnar om gruppens hetlevrade musik, dans och språk.

Romers situation i Portugal skiljer sig inte nämnvärt från andra europeiska länder. Diskrimingen är utbredd och detta leder till att det är svårt att få tillgång till sina fundamentala rättigheter. Det finns inga officiella siffror på hur många romer som finns i landet, men uppskattningsvis finns det 50 000 - 60 000 personer med romskt ursprung.

Den nationella strategin för socialt skydd och social inkludering 2008 - 2010, tillkännager vikten av att vidta ytterligare åtgärder som riktar sig till den romska målgruppen och att den diskriminering gruppen får utstå i olika samhällsområden, ska avta samt att inkluderingen av gruppen ska bli mer bättre.


Lyssna på texten om Portugal
Text om Portugal