ROMERNAS HISTORIA

Rumänien

I Rumänien finns det cirka 2.2 miljoner romer och de utgör cirka tio procent av landets totala befolkning. Det är vanligt förekommande att romer blir utsatta för diskriminering, både från samhället men även av olika myndigheter. Detta är en av anledningarna till att det beräknas att 75 procent av landets romer lever i fattigdom.

Många romer i landet har inte tillgång till sina fundamentala rättigheter. Ett tydligt exempel på detta är att under de senaste åren har många romer blivit tvångsvräkta från sina bostäder och blivit placerade till områden som är nära belägna reningsverk, soptippar eller industriområden. Sällan har romerna acceptabla hyreskontrakt, ägarbevis eller andra dokument som styrker att de har rätt till fastigheten. När tvångsvräkningar sker av romerna, är det vanligt att beslut har tagits över deras huvuden och de har ingen möjlighet att påverka besluten. Dessa tvångsvräkningar leder till romers utsatthet och marginalisering i samhället. Om romerna i bästa fall blir erbjudna alternativa bostäder, saknar de i många fall elektricitet, vatten eller uppvärmning.


Lyssna på texten om Rumänien
Text om Rumänien