ROMERNAS HISTORIA

Ryssland

Enligt officiella källor finns det cirka 200 000 romer i Ryssland, men det finns ett stort mörkertal. Vissa hävdar att det finns uppemot 500 000 romer i landet. Det har funnits romer i landet sedan cirka 300 år tillbaka.

Majoriteten av romerna i Ryssland kallas för ryska romer. De migrerade till Ryssland under 1800-talet från Polen och den varietet av romani chib som de talar, innehåller polska, tyska och ryska ord. Gruppen fick ryskt medborgarskap nästan omgående. Under lång tid levde de ryska romerna en ambulerande tillvaro en stor del av året. Många av dem var hästhandlare och sångare. De reste under sommaren och under vintrarna bodde de i stugor som tillhörde de ryska bönderna. De finansierade sitt uppehälle med pengar eller att de hjälpte till med böndernas hästar, som ju var dåtidens transportmedel.

Under andra världskriget deltog många ryska romer i armen. De deltog i kriget som bland annat soldater och officierare men även som doktorer. Romska skådespelare, musikanter och dansare, (främst kvinnor) uppträdde för soldaterna bland annat i sjukhusen. Många romer blev mördade i områden som var ockuperade av fiender. Efter andra världskriget blev den musik som de ryska romerna brukade framträda med, väldigt populär i Ryssland.


Lyssna på texten om Ryssland
Text om Ryssland