ROMERNAS HISTORIA

Serbien

Romer är en av de nationella minoriteterna i Serbien. De första dokumenten om romsk närvaro i Serbien återfinns från 1348. Enligt officiella siffror finns det cirka 150 000 romer i Serbien, men de inofficiella siffrorna menar på att det finns uppemot 500 000 romer i landet. Det var under det ottomanska riket som de första romerna slog sig ned i staden Vojvodina, under 1600-talet. Under denna period bodde de flesta städer och i byar. Det var vanligt förekommande att romerna levde i separata kvarter som kallades för ”cigan-mala”. Många av dem arbetade som smeder eller var musikanter.

Idag bor många romer kvar i staden Vojvodina och de är ofta välintegrerade med andra etniska grupper, såsom serber, rumäner och ungrare. Romer i Serbien brukar ha olika epitet beroende på vilken grupp de har integrerat sig med, exempelvis serbiska romer, rumänska romer eller ungerska romer. Romer i Serbien undankom inte nazisternas framfart under 1900-talet och många fick möta sitt slutgiltiga öde i någon av gaskamrarna. Majoriteten av romerna är kristna, men det finns även många muslimer i landet.


Lyssna på texten om Serbien
Text om Serbien