ROMERNAS HISTORIA

Slovakien

Uppskattningsvis finns det cirka 500 000 romer i Slovakien. De flesta bor i östra och södra delarna av landet. Romer är landets näst största minoritet. Ungefär en tredjedel av den romska befolkningen i landet bor i bosättningar som är belägna utanför städer och byar, där till- gången till vatten och el inte är en självklarhet.

Den romska befolkningen drabbas i högre utsträckning än den övriga befolkningen av fattigdom, arbetslöshet och sjukdomar.

Även arbetslöshetssiffran är väldigt hög, den beräknas till 80-90 pro- cent, i vissa bosättningar kan arbetslösheten vara så hög som 100 procentLyssna på texten om Slovakien
Text om Slovakien