ROMERNAS HISTORIA

Spanien

Uppskattningsvis finns det cirka 700 000 romer i Spanien. Inom arbetsmarknaden är det främst två aspekter som skiljer den romska befolkningen mot den övriga: åldersstrukturen och utbildningsnivån.

Att många romer i landet inte har någon högre utbildning leder till att situationen på arbetsmarknaden blir särskilt svår. Analfabetismen är utbredd, främst bland kvinnor och äldre.

För att komma tillrätta med den höga arbetslösheten, så började EU år 2000 att samfinansiera ett projekt för att hjälpa arbetslösa i landet att hitta jobb. Detta skedde genom att olika yrkesutbildningar skulle anpassas till de behov olika arbetsgivare har. Nio år senare hade nästan 34 000 personer, främst romer, fått arbeten med hjälp av projektet.


Lyssna på texten om Spanien
Text om Spanien