ROMERNAS HISTORIA

Tjeckien

Det bor romer i hela Tjeckien men de flesta är bosatta i den norra delen av landet. Uppskattningsvis finns det 200 000 – 250 000 romer i landet. Enligt en folkräkning som gjordes 1991, var det enbart 33 000 romer som erkände sin etniska tillhörighet. En av anledningarna till att man inte uppgav sin romska identitet kan bero på rädslan att bli diskriminerad.

Som i många andra europeiska länder så finns det olika grupper av romer i Tjeckien. Majoriteten består av slovakiska romer som utvandrade till landet efter andra världskriget.

Även i Tjeckien är situationen för landets romer svår. Extremt hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, kulturell och social isolering samt att majoritetsbefolkningen besitter en mängd fördomar. Genom uppgifter som kommer ifrån ickestatliga organisationer, framkommer det att arbetslösheten för romer i Tjecken ligger på mellan 70 och 90 procent. Hälften av de romska skolbarnen går i skolor som är avsedda för förståndshandikappade barn. Detta stämplar romerna som andra klassens medborgare och leder till utestängning av högre utbildningar och kvalificerade arbeten.


Lyssna på texten om Tjeckien
Text om Tjeckien