ROMERNAS HISTORIA

Tyskland

I Tyskland finns uppskattningsvis 170 000 - 300 000 romer. I landet används begreppet romer och sinti om vartannat. Ungefär en tredjedel av landets romska befolkning är tillhör sintigruppen och finns utspridd över hela landet. De tillhör de första romerna som kom till Tyskland i början av 1500-talet. Deras varietet av romani chib har en tysk accent och har många tyska låneord. Cirka 20 000 – 30 000 av romerna i Tyskland är flyktingar från olika delar i Europa, bland annat från Rumänien och Slovakien. Många kom även till landet i samband med kriget i forna Jugoslavien i början av 1990-talet.

Situationen för landets romer och sinti skiljer sig inte nämnvärt från andra europeiska länder. Gruppen fortsätter att vara offer för rasistiska attacker och trakasserier. Ett exempel på detta är hur bostäder med romsk befolkning blev nedsprutat med antiromska slagord. Under 2001 sattes en campingsplats med romer i brand. Även på nätet får romer utstå glåpord och rasism. Olika högerextrema grupper har skändat minnesplatser som tillhört romer och sinti.

Det finns välintegrerade och välutbildade romer och sinti i Tyskland, dock väljer många av dem att dölja sin etnicitet i rädslan av att bli diskriminerade eller blir särbehandlade. Europeiska kommissionen konstaterar i en rapport från 2003, att romer och sinti i Tyskland som inte är medborgare i landet i större utsträckning blir utsatta för diskriminering och rasism.


Lyssna på texten om Tyskland
Del 1 Text om Tyskland del 1
Del 2 Text om Tyskland del 2