ROMERNAS HISTORIA

Ungern

Enligt den nationella folkräkningen som gjordes i Ungern 2001, så uppgavs 190 000 personer tillhöra den romska minoriteten. Dock finns det undersökningar som påvisar att antalet romer i landet uppgår upp till cirka 520 000 - 650 000 personer. Anledningen till dessa markanta skillnader kan bl.a bero på rädslan för stigmatisering samt olika assimilationsinsatser. Under 2007 - 2009 har spänningar mellan romer och icke-romer i Ungern ökat markant. Att så få romer erkänner att de tillhör den romska minoriteten, leder till att det är svårt att genomföra exempelvis olika projekt där syftet är att förbättra gruppens situation i landet.

Situationen för romer på arbetsmarkanden är mörk. Mindre än en tredjedel av romska män mellan 15 - 64 år, sägs ha tjänat sitt uppehälle där arbete varit den främsta inkomstkällan. Enbart en sjättedel av de romska kvinnorna hade ett ordinarie arbete. Att situationen på arbetsmarkaden är så mörk, har lett till att många romer i landet tvingas arbeta svart.

Även de bostäder som romer lever i är många gånger bristfälliga. Många av landets romer lever i områden där infrastrukturen är undermålig och där det inte finns några möjligheter till arbete. Under de senaste decennierna har avståndet mellan bostadsområden där det enbart bor romer och icke-romer ökat markant. Många av romerna bor i segregerade slumområden utan tillgång till exempelvis el och vatten.

Ett dagsfärskt exempel på hur rasism och diskriminering kan ta sig i uttryck för den romska gruppen är från den 5 augusti 2012, där ett 1000-tal personer hade samlats för en demonstration med antiromska förtecken arrangerat av det högerextrema partiet Jobbik. Under demonstrationen fick romer bevittna hur betongblock och glasflaskor slängdes mot deras hem och att flera av deltagarna i demonstrationen gav uttryck för antiromska slagord. Amnesty skriver att flera vittnen uppgett att polisen som var i närheten inte ingripit för att få slut på våldsyttringarna.


Lyssna på texten om Ungern
Del 1 Text om Ungern del 1
Del 2 Text om Ungern del 2