ROMERNAS HISTORIA

Uppgifter som du kan lösa själv

På denna sida kan du själv testa dina kunskaper om romer.
Du kan enkelt skriva ut varje uppgift genom att klicka på utskriftssymbolen.
Den romska flaggan ska skrivas ut och målas i de korrekta färgerna
Den romska flaggan

Den romska flaggan ska färgläggas i de korrekta färgerna
www.romernashistoria.se

P
Frågelek

 1. När kom romerna först till Sverige?
 2. Varifrån kommer romerna ursprungligen?
 3. Hur många romska grupperingar är erkända i Sverige?
 4. Hur många romer finns det i världen?
 5. Hur många romer lever i Sverige?
 6. När firar romerna sin nationaldag?
 7. Vad symboliserar (betyder) färgerna i den romska flaggan?
 8. När fick romerna rösträtt, rätt att gå i skolan, rätt till sjukvård?
 9. Vilken färg på kläder bar romer i sorg?
 10. Känner du en rom?


www.romernashistoria.se

P
Frågelek, mer krävande

 1. När tror man romerna lämnade sitt ursprungsland?
 2. När infördes in- och utreseförbud för romer i Sverige.
 3. När togs den bort?
 4. Hur många romer dog under andra världskriget 1939 – 1945?
 5. Vad betyder ordet nakh på romani chib?
 6. Vilka svenska ord betyder det samma på romani chib?
 7. Vilken romsk grupp räknas till den första i Sverige?
 8. Romska barn hjälpte till att försörja familjen, vad sålde barnen?
 9. Hur många dagar isolerades ett nyfött barn?
 10. När erkändes romerna som en nationell minoritet i Sverige?


www.romernashistoria.se

P