ROMERNAS HISTORIA

Intervjuer med Lovara romer

På denna sida kan du läsa om olika romers berättelser om hur deras liv har varit.
Intervjuerna är indelade i fem olika grupper
”Jag är en stolt romsk kvinna”
Julka Petrovic

Julka föddes 23 maj 1957 i Serbien i Kikinda som ligger nära den rumänska gränsen. I Julkas familj fanns, förutom Julka, hennes pappa, mamma och två äldre bröder. Julka tillhör den romska gruppen lovara/banatica.
Läs mer >>
”Jag fick växa upp snabbt”
Kolja Pancenkov
– Robert Resblom på svenska

Kolja tillhör den romska gruppen lovara/rusicka. Han föddes den 15 januari 1947 i Bulgariens huvudstad Sofia.
Läs mer >>
“De yngre bör respektera sina äldre och lyssna på dem”
Jan Michaj, Jani

Jani tillhör lovaragruppen. Jan Michaj är hans svenska namn, på romanés heter han Jani. Han föddes i april 1941 i staden Tasjkent i Uzbekistan och han förklarar att Uzbekistan var en del av Ryssland på den tiden.
Läs mer >>
”Vårt artistnamn Svarta Pärlor blev vida känt”
Murza

Murza kommer från den romska gruppen romungri. Hon heter Murza på romani och Kristina Stefansson på svenska.
Läs mer >>