ROMERNAS HISTORIA

Den romska husvagnen

Hitta saker i vagnen och lär dig mer om kortleken, flaggan, kaminen, spisen och altaret. Du kan även lyssna på de inlästa texterna.
Hemsidan är interaktiv och för vissa delar kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player. Denna kan du ladda ner gratis här.
Romsk husvagn, Foto Joakim Söderberg
Det du ser här en traditionell romsk vagn. Vagnen är byggd i trä och allt är byggt för hand. Romska familjer byggde sina egna vagnar av olika material som de hade tillgång till och därför finns det inte två vagnar som är ens. Det kunde gå ett helt år för en romsk familj att bygga sin vagn. Romerna levde i vagnar under perioden 1900 – 1959. Innan dess levde romerna i enkla tält. Romerna kom till Sverige 1512. Romernas liv som kringresande var ett resultat av Sveriges många olika lagar för romer. En lag sa t.ex. att ”inga romer får stanna kvar mer än tre dagar i en kommun”. Ibland kunde romerna stanna kvar längre om det fanns ett behov för dem. Om t.ex. en bonde behövde extra arbetare för att samla in en skörd eller om mejerierna behövde romerna för att förtenna (lägga ett tunt lager tenn) inuti deras stora kärl där mjölken förvarades. Bonden eller mejeriet fick då utfärda (skriva) ett intyg om att romerna verkligen behövdes och att de skulle få stanna kvar mer än de tre dagar som lagen tillät.


Lyssna här på del 1
Vagnen 1
Stacks Image 38
Stacks Image 40
Stacks Image 42

Vagnarna kunde se mycket olika ut och skiljde sig i storlek och utseende. Romerna byggde vagnarna för att hålla under en mycket lång tid. Som mest kunde romerna bo i en sådan vagn som på bilden i 50 år. De allra första vagnarna drogs med hästar. När lastbilar och bilar blev allt mer vanligare kunde romerna byta in sina fina hästar mot en dragbil.
Romerna var mycket duktiga hantverkare och kunde göra underverk med det material de hade tillgång till. Allt i denna vagn är återanvänt material. Dörrarna kommer från SJ:s 2-klass tågvagnar. Överlyktan (glasen i taket) är rester från olika glasmästare som romerna slipat och passat in i vagnens tak. Allt trä som använts är spillvirke från snickerier. Hjulen kommer från en bondes lastvagn för halm.

Vagnen på bilden är byggd i Sverige 1954 och har och tillhört en romsk familj i Sverige. När familjen fick flytta in i en lägenhet 1958 skeppades vagnen över till det forna Östtyskland där en ny romsk familj flyttade in och reste med den fram till 1982. Därefter har vagnen fått stå på en gård utanför Berlin i Tyskland tills 2010, då den hittades av Romska Kulturcentret i Malmö och skickades tillbaka till Sverige för renovering.

Idag är detta den enda bevarade romska vagnen i Sverige, de flesta romerna valde att bränna upp, sälja eller stycka upp sina vagnar när de fick tillgång till lägenheter i Sverige. Romerna gjorde detta för att tydligt markera för staten att de inte ville återgå till kringresandet.

Lyssna här på del 2
Vagnen 2
Stacks Image 561

Välkommen in i den interaktiva romska husvagnen


Klicka på någon av knapparna för den interaktiva husvagnen. Hitta saker i vagnen som går att klicka på. Lär dig mer om kortleken, flaggan, kaminen, spisen och altaret.