ROMERNAS HISTORIA

Romernas språk

På denna sida kan du läsa om romernas språk
Ta reda på vilka ord som svenskan lånat.

Romska språkkort

De romska språkkorten ligger i en ask med 100 st olika kort. På ena sidan finns en illustration och vad illustrationen heter på det romska språket Kaale. På baksidan av kortet visas ordet på de romska språken Arli, Kelderash och Lovar1. Nedan visas ett urval av dessa. Klicka på en bild för att se exempel.

Det romska språket, romanés eller romani chib, finns i olika dialekter. Språkets ursprung är fortfarande synligt, då det är ett indoeuropeiskt språk som är besläktat med sanskrit.

Romerna har genom sitt språk lämnat spår efter sig i de olika världsspråken och därför känner många igen romska ord från sitt eget språk.

Låneord som svenskan använder är t.ex. tjej, lattjo, lack, bengalo, tji, lovor, beng, jycke.
(Flicka, roligt, arg, jävlig, inte, pengar, dum, hund)

Kan du höra eller gissa vilka språk som dessa romska låneord använder?
Nakh, jaka, khan, bahl, pani. (Näsa, ögon, öron, hår, vatten. Dessutom uttalas alla tal 1 – 10 på samma sätt)

 1. Jekh
 2. Duj
 3. Trin
 4. Štar (uttalas schtar)
 5. Panš (uttalas pansch)
 6. Šov (uttalas schov)
 7. Efta
 8. Oxto (uttalas ochto)
 9. Inja
 10. Deš (uttalas desch)

Du kan även höra hur talen uttalas genom att klicka på filmklippet nedan.
Efta, oxto, inja. (Sju, åtta, nio) Dushmano, bine, gatha. (Fiende, bättre, klar) Nepoto, lungo. (Brorson, lång)

(Rätt svar: indiska, grekiska, rumänska, italienska)

Majoriteten av romerna i världen talar romani chib. Dialekterna som talas är bl.a. khelderash, lovari, kaale, romungri, sinti, gurbeti, arli, bejash m.fl. Romani chib är ett erkänt nationellt minoritetsspråk i Sverige. I Sverige är fem dialekter erkända:
 • Khelderash
 • Lovari
 • Svensk romani
 • Kaale
 • Arli/gurbeti


Lyssna på texten om språk
Sprak