ROMERNAS HISTORIA

Den romska befolkningen

Genom att klicka på länderna får du veta var romerna lever i Europa och lite om romernas situation i de olika europeiska länderna.
Hemsidan är interaktiv och för vissa delar kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player. Denna kan du ladda ner gratis här.
Romerna finns i hela världen. Omkring 20 miljoner romer lever i världens alla kontinenter. Romerna har förflyttat sig över hela världen i deras sökande efter ett bättre liv. Flytten har inte alltid varit frivillig. Det finns t.ex. teorier (tankar) om att de första romerna i Nordamerika kommit som slavar. När guld hittades t.ex. i Australien vallfärdade hundratusentals människor till den nya världen. Däribland även romer. Romerna finns i Asien, Afrika, Australien, Nord- och Sydamerika. 15 miljoner romer lever i Europa vilket gör romerna till Europas största minoritet. Romerna kom till Europa genom Grekland på 1300 – talet.

Romernas resa började i Indien under 900- eller 1000-talet. Orsaken till varför romerna lämnade Indien är okänd. Det kan ha varit svält, förföljelse eller religiösa motsättningar i samband med islams inträde i Indien. Romerna färdades längs Sidenvägen mot Egypten och Turkiet, genom Grekland och till sist Europa.

År 1512 noteras romerna först i Sverige. Då beskriver Stockholms tankebok hur en greve Antonius kommer till landet i sällskap med ett stort antal romska familjer. Under århundradena som följer kommer flera kungliga befallningar och riksdagsbeslut som går ut på att försöka köra romerna ut ur landet.

1617 beslöts att alla romer skulle utvisas och tjugo år senare togs ett beslut om att romska kvinnor och barn skulle utvisas, medan alla romska män skulle avrättas (dödas). Trots förföljelserna höll sig romerna kvar i landet och under 1700-talet tjänstgjorde en hel del romska män i det svenska försvaret.


Lyssna på texten om romerna i världen
Romerna i världen
1914 – 1954 stängde Sverige sin gräns helt för romer. Inga romer fick varken resa in eller resa ut från Sverige. Under 1939 – 1945 var romerna i Tyskland och andra europeiska länder utsatta för nazisternas förföljelse och uppemot 1 500 000 – 2 000 000 romer dödades under andra världskriget och i de olika koncentrationslägren i Europa. Sverige släppte pga. sin stängda gräns inte in några romska flyktingar eller överlevande från Förintelsen.

Idag lever flest romer i Rumänien, ca två miljoner romer tätt efterföljt av Bulgarien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. I Rumänien såldes romer som slavar på marknader och torg fram till 1850 – talet. I Sverige är romerna sedan år 2000 en utav Sveriges fem erkända nationella minoriteter.


Lyssna på texten om romerna i Europa
Romerna i europa
Klicka på någon av knapparna för den interaktiva kartan. Kartan visar kort om var de flesta romerna lever i Europa och lite om romernas situation i de olika europeiska länderna. Genom att klicka på länderna i kartan får du mer information.