ROMERNAS HISTORIA

Finland

Finska romer har levt i Finland under cirka 500 år. Uppskattningsvis finns det 10 000 finska romer i Finland och cirka 3000 bor i Sverige. Majoriteten av romerna bor i storstäderna i de södra och västra delarna av landet, dock finns det romer utspridda över hela landet. De flesta finska romer tillhör den evangeliska lutherska kyrkan, på senare tid har många blivit pingstvänner.

De finska romerna, har blivit utsatta för en omfattande assimileringspolitik där de bland annat var förbjudna att tala sin varietét av romani chib, även skolgången för de romska barnen har blivit lidande. Finska romer har historiskt sätt inte alltid haft tillgång till fungerande bostäder, detta har resulterat i att skolgången för barnen blev lidande. Dock har situationen gradvis förbättrats och i slutet av 1970-talet kom den första lagstiftningen som förbjöd diskriminering. Idag har åtgärder vidtagits för att förbättra romers ställning i Finland. Under 1990-talet har de finska romernas syn på utbildning gradvis förbättrats genom att samhället visat ett större intresse samt förståelse för den romska kulturen och det romska språket.

De finska romerna befinner sig dock fortfarande i genomsnitt i en svagare ekonomisk och social ställning jämfört med etniska finländare.


Lyssna på texten om Finland
Text om Finland