ROMERNAS HISTORIA

Intervjuer med romer

På denna sida kan du läsa om olika romers berättelser om hur deras liv har varit.
Intervjuerna är indelade i fem olika grupper
 • Svenska romer (talar oftast Khelderash)
  (har kommit in i Sverige runt 1800 – 1850 – talet från Rumänien via Ryssland)
 • Utomnordiska romer (talar oftast Lovari)
  (har kommit in i Sverige från slutet av 1950 – talet från hela Europa)
 • Finska romer (talar oftast Kaale)
  (har kommit in i Sverige under 1600 – 1700 – talet, och i samband med arbetskraftsinvandringen på 1960 – talet)
 • Resandefolket (ibland omnämnda som resande) (talar oftast Svensk romani)
  (räknas till de första romerna i Sverige från 1500 – talet)
 • Nyanlända romer (talar oftast Arli/gurbeti)
  (har kommit in i Sverige i samband med kriget på Balkan 1990 – talet och fram)