ROMERNAS HISTORIA

Intervjuer med Kaale romer

På denna sida kan du läsa om olika romers berättelser om hur deras liv har varit.
Intervjuerna är indelade i fem olika grupper
”Man måste se sina möjligheter och kämpa”
Elsa

Elsa är en finskromsk kvinna, född i slutet av 1950-talet. Hon har bott större delen av sitt liv i Sverige. Elsa har aldrig ägnat en tanke åt att flytta tillbaka till Finland. Hon kan känna sig smått irriterad när hon hör andra finska romer prata om att det var bättre förr och att de vill flytta tillbaka.
Läs mer >>